Unapređivanje mogućnosti za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih. Uključivanje mladih u kulturni i sportski život Grada Subotice, kao i promovisanje sporta, zdravog i odgovornog načina života.

Slobodno vreme

Način provođenja slobodnog vremena jedan je od određujućih karakteristika života mladih, a kada su srednjoškolci u pitanju, upravo u tom periodu dana mladi dobijaju slobodan prostor za provođenje aktivnosti po svom ličnom izboru. Prema rezultatima poslednjeg istraživanja, mladi slobodno vreme najčešće provode slušajući muziku (88%), ili boraveći na društvenim mrežama, najčešće Facebook-u, i to 83% od ukupno ispitanih. Nešto više od polovine ispitanih (56%), najčešće provodi slobodno vreme u druženju u kućnim uslovima, i u gledanju TV-a ili filmova. Pošto se slobodno vreme definiše kao prostor bez obaveza, odnosno mladi ga doživljavaju kao vreme u kome mogu da rade šta žele, a da nije vezano za školu/fakultet, dobijeni rezultati nam sugerišu da mladi manje koriste slobodno vreme za aktivizam, volonterizam ili neki sadržajniji način provođenja vremena, a više se odlučuju za socijalizaciju putem interneta, ili zabavu neke druge vrste. Međutim, ohrabruje podatak da se hobijem ili sportom u slobodno vreme bavi oko 40% od ukupno ispitanih.

Kultura

Što se tiče mišljenja mladih o kvalitetu ponude sadržaja za mlade, 19% od ukupno ispitanih smatra da je ponuda dovoljna i kvalitetna, dok 14% mladih smatra da je ponuda sadržaja za mlade nedovoljna. Najveći broj ispitanih izražava nedefisan stav, odnosno smatra da je ponuda sadržaja za mlade nekada dovoljna i kvalitetna, a nekada ne, dakle nemaju jasno izraženo mišljenje po tom pitanju.

Rezultati nam govore da sa jedne strane mladi u određenom procentu (20%), pokazuju zadovoljstvo ponudom kulturnih sadržaja, a sa druge strane rezultati ukazuju na nizak nivo posećenosti kulturnim dešavanjima, posebno srednjoškolaca. Prema strateškoj analizi potreba i problema mladih Vojvodine u oblasti kulture, navodi se da mladi neretko ne odgovaraju aktivno na ponudu, te da retko učestvuju u kreiranju kulturne ponude u svojim sredinama. Sa druge strane može se pretpostaviti da mehanizmi animacije i privlačenja mladih kao ciljne grupe nisu uvremenjeni ili dovoljno učestali, te da je to jedan od mogućih razloga za nedovoljnu zainteresovanost mladih za kulturne događaje.

Sport

Sport, odnosno rekreativno bavljenje sportom kod mladih je veoma bitno ako pogledamo razvoj zdravih stilova života. U ovoj oblasti, naš cilj je bio ispitivanje u kojoj meri se mladi bave rekreativnim sportom, koliko je to povezano sa uzrastom i polom ispitanika/ca, te i razloge koje navode mladi koji se ne bave rekreativnim sportom.

Rekreativnim sportom se bavi 62% od ukupno ispitanih. 2-3 puta nedeljno se bavi 44% mladih, a jednom nedeljno se rekreativno sportom bavi 13% od ukupno ispitanih. Najčešći sport kojim se mladi bave, i to momci, jeste fudbal.

38% mladih se ne bavi uopšte sportom, a kao najčešći razlog navode nedostatak vremena (posebno studentska populacija), ili ne navode jasan razlog, i to 39% mladih (zaokružili su opciju „nešto drugo“).

26% mladih od ispitanih koji se ne bave sportom je navelo nedostatak finansija za opremu i članarine, kao osnovni razlog nebavljenja sportom. Što se tiče polnih razlika, momci (60%) se u većem procentu bave sportom od devojaka (40%), dok u uzrasnim kategorijama nismo naišli na značajnije razlike.

Opšti cilj Lokalnog akcionog plana za mlade

Unapređivanje mogućnosti za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih

Specifični ciljevi Lokalnog akcionog plana za mlade

  • Unapređenje partnerstva između organizacija, institucija koje se bave kulturom i Kancelarije za mlade
  • Razvoj sistema i kanala informisanja mladih na polju kulture i kulture mladih
  • Podsticanje partnerstva javnog, civilnog sektora i mladih u planiranju i realizaciji kulturnih programa
  • Povećanje učešća mladih u aktivnostima rekreativnog sporta
  • Unapređenje infrastrukturalnih uslova za provođenje slobodnog vreena i bavljenje rekreativnim sportom

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *