Ok, odlučio sam da budem aktivan. I preuzmem odgovornost. Ima nas najmanje troje u društvu i želeli bismo da učestvujemo u aktivnostima koje utiču na našu zajednicu. I u skladu sa tim, želimo da osnujemo organizaciju, odnosno udruženje. Šta treba da znamo?

Organizacije se osnivaju kako bi obavljale aktivnosti koje će zadovoljiti neku javnu potrebu ili potrebu zajednice, ili zajednički interes članova, ali ne privatne interese kao što je profit. Organizacija podrazumeva tim ljudi vođenih istom vizijom, misijom i ciljevima. Timskim radom članova i članica neke organizacije postiže se mnogo više rezultata u rešavanja nekog problema nego što se postiže pojedinačnim angažmanom.

Pojedinci i neformalne grupe mladih svakako imaju brojne mogućnosti da potraže finansijsku pomoć za realizaciju svojih ideja. Međutim, institucije koje raspodeljuju finansijska sredstva (donatori, fondacije, ministarstva) imaju više poverenja da novac doniraju pravnom licu – zvanično registrovanom udruženju. Time što je zvanično registrovana, organizacija svedoči o tome da je zadovoljila izvesne pravne zahteve neophodne za saradnju sa donatorima.

Za osnivanje udruženja je potrebno najmanje tri osnivača . Za razliku od ranije važećih propisa, po novom zakonu i maloletno lice sa navršenih 14 godina života može biti osnivač udruženja, uz overenu izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika.

Potrebno je organizovati sastanak na kojem ćete zajedno doneti neke odluke, o tome čime će se baviti vaše udruženje (oblast rada), koje ciljeve će imati vaše udruženje, a to ćete sve sastaviti u jedan dokument koji se zove Statut. Pored toga, trebaće vam i drugi dokumenti koji opisuju načine na koje ste doneli odluke, i ko će preuzeti najveću odgovornost, a sve detalje o tome možete naći na sledećoj stranici: Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre sadrži sve informacije i dokumente vezane za administraciju osnivanja udruženja.