Neformalno obrazovanje podrazumeva obrazovne aktivnosti koje se organizuju izvan formalnog obrazovnog sistema, sa specifičnom metodologijom i pristupom samom učešću polaznika/ca te i načinima usvajanja znanja i veština.

Pod programima neformalnog obrazovanja najčešće podrazumevamo obuke, treninge i radionice na kojima se razvijaju i stiču različita znanja i veštine koje nisu obuhvaćene formalnim obrazovanjem, kao na primer radionice za razvoj socijalnih veština, ili obuke za aktivno traženje posla.

Prema rezultatima istraživanja za LAP, u pogledu učešća u programima neformalne edukacije, oko 50% od ukupno ispitanih navodi da je pohađalo radionice više od jednog puta. Skoro 20% ispitanih mladih nije nikada pohađalo programe ovog tipa.

Po nalazima istraživanja, mladi su najviše zainteresovani za radionice na kojima se uče strani jezici.

Ohrabruje podatak da je 30% ispitanih mladih zainteresovano za programe neformalnog obrazovanja koji se tiču razvoja komunikacijskih veština, što nam govori da su ispitani mladi motivisani za rad na sebi i lični razvoj u psihološkom smislu.

Uočljivo je da i mladi sa sela i mladi iz gradske sredine u većoj meri biraju edukacije za učenje stranih jezika, u odnosu na ostale ponuđene programe, što nam jasno predstavlja važnost ove vrste edukacije, te jednu od prioritetnih obrazovnih potreba za populaciju mladih na teritoriji grada Subotice.

Opšti cilj Lokalnog akcionog planaa za mlade u oblasti neformalnog obrazovanja

Razvoj svesti kod mladih i šire zajednice o značaju celoživotnog učenja i razvoja veština putem neformalnog obrazovanja.

Specifični ciljevi

  • Razvijanje kapaciteta (veština) kod mladih u oblasti kreiranja omladinskih programa i projekata;
  • Razvijanje znanja i veština kod mladih za organizacioni menadžment u oblasti civilnog sektora;
  • Razvijanje sistema kontinuirane podrške mladima u kreiranju i realizaciji projekata;
  • Unapređenje obima i kvaliteta informisanosti mladih o programima neformalnog obrazovanja koje kreiraju i realizuju OCD;
  • Unapređenje informisanosti kod mladih o programima neformalnog obrazovanja koji se tiču preduzetništva i aktivnog traženja posla;
  • Razvijanje svesti o potrebi konstantnog usavršavanja i promovisanja vrednosti koncepta celoživotnog učenja kod mladih;
  • Podsticanje saradnje OCD radi formiranja jedinstvene obrazovne politike u oblasti celoživotnog učenja;

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *