Proces izrade Lokalnog akcionog plana za mlade

Lokalna samouprava je u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Subotice i omladinskim civilnim organizacijama u oktobru 2013. godine započela rad na kreiranju LAP-a za mlade za period od 2014. do 2018. godine u čiju izradu su bili uključeni mladi od 15 do 35 godina, predstavnici institucija i organizacija civilnog društva koje se bave oblastima zdravlja, kulture, bezbednosti, zaštite životne sredine, podmladci političkih partija, nacionalne zajednice, predstavnici učeničkog i studentskog parlamenta kao i svi akteri koji su prepoznati na lokalu kao važni u izgradnji jedinstvene strategije prema mladima, poboljšanju položaja i unapređivanju sveobuhvatnog pristupa u radu sa ovom ciljnom grupom.

Ukupan broj predstavnika koji su se uključili u radne grupe je 182. Proces izrade strategije se sastojao iz 5 faza, i trajao je od septembra 2013. do januara 2014.

  1. Kreiranje plana i programa realizacije aktivnosti na prikupljanju podataka i analize podataka
  2. Realizacija istraživanja interesovanja i stavova mladih u saradnji sa srednjim školama i fakultetima. Osnovni cilj istraživanja je bio dobijanje podataka koji su uvršteni u stratešku analizu oblasti u lokalnom akcionom planu za mlade, te ujedno i dobijanje šire slike o problemima koje mladi smatraju da su im prioritetni, te kakve stavove imaju prema aktivnom učešću, neformalnom obrazovanju, etničkoj distanci, zdravlju, bezbednosti i drugim pitanjima koji se tiču mladih. Istraživanje je sprovedeno u novembru i decembru 2013. putem anketiranja učenika/ca i studenata/kinja do 25 godina, te putem realizacije dve fokus grupe mladih zaposlenih i nezaposlenih od 19 do 30 godina. Ukupno je anketirano 389 mladih, a u fokus grupama je učestvovalo 16 mladih.
  3. Rad u radnim grupamaPredstavnici/e institucija, organizacije civilnog društva, đačkih/studentskih parlamenata srednjih i visokih škola iz Subotice, kao i neformalnih grupa mladih su učestvovali u radu 9 radnih grupa na kojima su putem diskusije utvrđivali prioritetne probleme, ciljeve te konkretne mere i aktivnosti za svaku od oblasti u strategiji za mlade.
  4. Analiza dobijenih podataka i zaključaka sa radnih grupa
  5. Javna rasprava Iako je Akcioni plan dokument koji „ propisuje“ redosled i skup aktivnosti sa tačno određenim rokovima i nosiocima, on u svojoj suštini predstavlja i osnovu koja se stalno oplemenjuje, dograđuje i širi u skladu za zahtevima vremena i trenutnim prilikama.

Implementacija Lokalnog akcionog plana za mlade

U periodu od 2012. do 2014. Grad Subotica je putem tri konkursa, odnosno Javnih poziva odobrio sredstva u visini od 3000,000,00 za implementaciju aktivnosti Lapa za mlade 2012/2013.

U 2014. Grad Subotica je iz sredstava gradskog budžeta, predvidela sredstva u visini od 1000,000,00 dinara potrebna za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade u Subotici, a sredstva za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade su se raspodeljivala putem javnog konkursa onim organizacijama i ustanovama koje su predložili projekte koji najviše odgovaraju uslovima i kriterijumima na osnovu predloženih mera i aktivnosti Lokalnog akcionog plana za mlade grada Subotice 2014.-2018.

U septembru 2014. odobrena su sredstva na konkursu Grada Subotice u oblasti omladinskog sektora za ukupno 14 omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima.

Nakon realizacije projekta, svaka organizacija je imala obavezu da dostavi finansijski i narativni izveštaj ali i da popuni upitnik o proceni uspešnosti realizacije postavljenih ciljeva, i ciljeva Lokalnog akcionog plana za mlade 2014- 2018. Analizom dostavljenih upitnika, Kancelarija za mlade je mogla da dobije informacije koje se tiče kvalitativnih pokazatalja uspešnosti projekata kao što je nivo učešća mladih, vidljivost u zajednici i doprinos realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade.

Vrste aktivnosti i teme obuhvaćene projektima za implementaciju LAP-a u 2014.

Većina realizovanih aktivnosti bila je edukativnog karaktera, putem organizacije i sprovođenja radionica odnosno putem korišćenja metodologije neformalnog obrazovanja. Pored edukacija, bila je prisutna i aktivnost lobiranja, posebno u projektu za mlade u ruralnim sredinama, što se čini važnim naglasiti, jer je bilo u pitanju lobiranje za prostor za mlade u ruralnoj sredini, a ta aktivnost je manje zastupljena i potrebno je dalje podsticanje ovakvih vrsta akcija.

Jedna aktivnost je direktno uključila mlade u izradu sportskih elemnata za ekstremne sportove, što je bila i jedina aktivnost na otvorenom, a bez dodatnih aktivnosti edukacija.

Ono što je uočljivo jeste veći obuhvat i uključivanje mladih iz osetljivih grupa, što smatramao izuzetno značajnim, te je bilo vidljivo da se direktno radilo na uspostavljanju komunikacije među mladima iz osetljivih grupa sa ostalom populacijom što direktno doprinosi smanjenju predrasuda i razvijanju tolerancije.

Takođe, oblast koja pripada komunikaciji i aktivnom učešću, interkulturalnost mladih je bila obuhvaćena, posebno u cilju prevazilaženja jezičkih barijera, međutim obuhvat mladih iz manjinskih grupa je bio manji te bi trebalo raditi na većem uključivanju pripadnika manjinskih nacionalnih grupa mladih u programe i projekte ovog tipa.

Najčešće obrađivane teme u edukacijama i radionicama su bile: efikasna komunikacija i timski rad, interkulturalno učenje, predrasude i tolerancijap,pisanje projekata, efikasni načini učenja i samo-obrazovanja.

Ukupan broj mladih koji su direktno učestvovali u projektima je 367, sa tim da je veći deo mladih učestvovao kao polaznici radionica i edukacija, a manje kao nosioci ili organizatori aktivnosti.

Opšti podaci o mladima

Podaci dobijeni popisom stanovništva iz 2011. pokazuju da unutar Subotice živi 25789 mladih ljudi dobi od 15 do 29 godine. Broj mladih dobi od 15-29 čini 18,2 % od ukupnog broja stanovnika, a 2002 je iznosilo 20,56%. Od toga je danas 13123 momaka i 12666 devojaka.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *