Informisanost

U ovom istraživanju smo odlučili istražiti koji mediji su osnovni izvor informisanja kod mladih o sadržajima koji se tiču mladih, da bi se što efikasnije mogli kreirati kanali komunikacije između institucija i mladih.

40% mladih od ukupno ispitanih se najvećim delom informiše putem vršnjaka, zatim slede web portali, i Facebook socijalna mreža, te škola kao najveći deo izvora informacija za 25% mladih.

Iako su mediji, posebno elektronski jedan od načina informisanja za većinu mladih, mladi u najvećem delu procenjuju da se oni samo povremeno pojavljuju u tim medijima. U javnosti se najčešće pominju ekstremni ili negativni slučajevi u kojima su mladi glavni učesnici (nasilje, saobraćajne nezgode) dok slabije postoje afirmativne vesti ili medijski sadržaji gde su mladi pozitivno predstavljeni. Pretpostavka je da bi trebalo povećati prisustvo mladih u kreiranju omladinskih sadržaja u svim elektronskim i štampanim medijima, te možda i razmotriti mere kojima bi se omogućilo uspostavljanje omladinske medijske kuće/institucije koju bi direktno vodili mladi za mlade, te bi time i njihovo prisustvo bilo daleko veće u javnosti.

U pogledu zastupljenosti mladih u medijima, ispitanici/e najčešće navode da se mladi povremeno pojavljuju kao tema, a sa tom tvrdnjom se slaže 50% od ukupno ispitanih. Što se tiče učešća mladih u medijima u vidu autorizovanih emisija, 20% ispitanika navodi da se mladi povremeno pojavljuju kao autori emisija. 8% mladih se slaže sa tvrdnjom da mladi uopšte nisu obuhvaćeni medijima, a isti procenat mladih smatra da uvek ima neki sadržaj u medijima koji se odnosi na mlade.

Mobilnost

Pojam mobilnosti podrazumeva pokretljivost, odnosno mogućnost izbora pojedinca/ke, grupa ili socijalnih slojeva u smislu mesta boravka, izbora profesije ili dostupnosti resursa.

Na pitanje da li bi otišli iz svoje rodne sredine ukoliko bi im se pružila prilika, mladi su u najvećem procentu odgovorili da bi otišli u neku od zemalja Evropske unije (33%), a nešto niži procenat ispitanih navodi da bi otišli u neki veći grad (Beograd, Novi Sad).

14% mladih od ukupno ispitanih je izjavilo da bi otišli bilo gde, ako bi imali priliku, dok nikada ne bi napustilo svoju rodnu sredinu svega 4% od ukupno ispitanih. Motive za ovakav izbor nismo ispitivali, iako se u javnosti i u sličnim istraživanjima najčešće pominju zaposlenje i potraga za boljim poslom.

Rezultati koje smo dobili jasno pokazuju da je procenat mladih od 15 do 24 godine koji aktivno razmišljaju o migriranju iz države u kojoj žive, veoma visok, preko 30%. Deluje zabrinjavajuće da se svega 4% mladih slažu sa izjavom da nikada ne bi otišli iz svog rodnog grada, ni po cenu kvalitetnijeg života, a procenat onih koji bi eventualno iz krajnje nužde otišli je takođe veoma nizak, svega 16%.

Opšti cilj i specifični ciljevi Lokalnog akcionog plana za mlade

Obezbeđivanje uslova za poboljšanje kvaliteta informisanosti mladih u oblastima definisanim Lokalnim akcionim planom

Specifični ciljevi

  • Razvijanje novih programa za mlade na lokalnim elektronskim, pisanim, i online medijima.
  • Podizanje stepena i kvalitete informisanosti mladih o upoznavanju sa mogućnostima ličnog i profesionalnog usavršavanja
  • Podizanje stepena informisanosti mladih o ključnim oblastima demokratije, ljudskih prava i participacije mladih
  • Smanjenje stepena jezičke barijere u komunikaciji mladih iz različitih nacionalnih zajednica
  • Osnaživanje saradnje između mladih, lokalne zajednice, i biznis sektora u cilju stvaranja mogućnosti za bolje informisanje mladih u ruralnim sredinama
  • Osnaživanje mladih za kritičko i analitičko pristupanje medijskim i informativnim sadržajima

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *