Učenički parlamenti

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi,…

Nastavi čitanje

Studentski parlamenti

Uspostavljanje Studentskog parlamenta je jedna od osnovnih pretpostavki za aktivno učešće studenata u radu visokoškolskih ustanova i njihovo tretiranje kao…

Nastavi čitanje

Klub volontera

U sklopu redovnih programa Kancelarije za mlade, formiran je tim mladih ljudi koji se jednom nedeljno sastaju, i u zavisnosti…

Nastavi čitanje

Tandem učenje

Kancelarija za mlade Grada Subotice realizuje radionice u okviru Tandem programa za učenje jezika sredine za mlade pojedince/nke pod nazivom “Učimo…

Nastavi čitanje