Učenički parlamenti

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi,…

Continue Reading

Studentski parlamenti

Uspostavljanje Studentskog parlamenta je jedna od osnovnih pretpostavki za aktivno učešće studenata u radu visokoškolskih ustanova i njihovo tretiranje kao…

Continue Reading