Aktivno učešće jeste oblast u kojoj se pretpostavlja aktivno uključivanje mladih u društvo, putem aktivnog članstva u organizacijama, te se pre svega misli na uključivanje mladih u rešavanje problema u njihovoj sredini, počevši od škole pa do šire društvene zajednice. Mladi najčešće prvi put stiču iskustvo aktivizma kao članovi đačkih ili studentskih parlamenata, ali i u određenom procentu kao članovi/ce i volonteri/ke organizacija civilnog sektora.

Šta dobijam aktivnim učešćem u zajednici?

 • Upoznavanje i druženje sa različitim ljudima
 • Razvoj veština komunikacije za timski rad i saradnju
 • Pripadnost grupi/organizaciji koja pozitivno utiče na razvoj zajednice
 • Razvoj znanaja i veština potrebnih za planiranje projektnih predloga i realizaciju različitih aktivnosti i akcija
 • Preuzimanje odgovornosti u prepoznavanju određenih problema i rešavanju tih problema
 • Razvoj solidarnosti i osetljivosti na potrebe različitih grupa u zajednici
 • Razvoj znanja i učenje o različitim globalnim pitanjima kao što su ljudska prava ili predrasude

Na koje sve načine mogu da budem aktivan u zajednici?

Pre svega, trebalo bi da sam u mogućnosti da se informišem o mogućnostima za aktivno učešće i volonterizam u svojoj zajednici. Kada imam informacije, i osećam da želim biti deo promena u društvu i da dajem svoj doprinos u oblastima koje smatram značajnim, pokrećem se i prijavljujem se u različitie organizacije, institucije ili neformalne grupe mladih. Mogu da postanem aktivan:

 • Kao član/ica učeničkog/studentskog parlamenta
 • Kao volonter/ka u Kancelariji za mlade
 • Kao član/ica i volonter/ka omladinske organizacije i organizacije koja radi sa mladima
 • Kao član/ica političke organizacije
 • Da vodim neformalnu grupu mladih i učestvujem u planiranju i sprovođenju različitih akcija u zajednici
 • Da povremeno učestvujem u volonterskim kampovima
 • Da povremeno učestvujem u aktivnostima humanitarnih i socijalnih institucija i organizacija

Aktivizam u ruralnim sredinama

Prema rezultatima istraživanja sprovedenog 2013., o aktivnom učešću mladih u ruralnim sredinama Grada Subotice (UG SPOT), najveći procenat ispitanih je učestvovao u sportskim aktivnostima (52%), zatim u KUD (47%), i u aktivnostima unutar crkvenih zajednica 36%. Procenat učešća mladih u ostalim ponuđenim aktivnostima je znatno niži u odnosu na ova tri navedena. Aktivnosti koje podrazumevaju rekreativno bavljenje sportom, očuvanje i negovanje kulture i tradicije, kao i aktivnosti pri crkvi jesu najviše zastupljeni kao neki vid programa za mlade, iako nisu svi tako koncipirani i struktuirani. Oko trećine ispitanih je imala priliku da učestvuje i u edukativnim, kreativnim ili ekološkim aktivnostima, ali ne u kontinuitetu, već posredstvom jednodnevnih akcija, ili kampova koji se povremeno održe u ruralnim sredinama.

Što se tiče načina učešća mladih, najveći broj ispitanih, oko 60%, je učestvovao u prethodno organizovanim aktivnostima od strane nekog drugog. Rezultati govore da je nivo učešća mladih nizak u planiranju i organizovanju aktivnosti, što ukazuje delimično na pasivnost mladih, ali i na slabe mogućnosti za uključivanje u organizovanje aktivnosti za same mlade. Aktivnosti u kojima su mladi učestvovali mahom su organizovali odrasli, i to najviše putem već ustaljenih programa sportskih aktivnosti, KUD-a i sl.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *