Razvoj svesti kod mladih i šire zajednice o značaju volonterizma i aktivnog uključivanja mladih.

Aktivno učešće jeste oblast u kojoj se pretpostavlja aktivno uključivanje mladih u društvo, putem aktivnog članstva u organizacijama, te se pre svega misli na uključivanje mladih u rešavanje problema u njihovoj sredini, počevši od škole pa do šire društvene zajednice. Mladi najčešće prvi put stiču iskustvo aktivizma kao članovi đačkih ili studentskih parlamenata, ali i u manjem procentu kao na primer članovi organizacija civilnog sektora.

Iz dobijenih rezultata vidimo da su mladi najaktivniji u đačkim parlamentima i sportskim organizacijama, a zatim sledi učešće u verskim zajednicama. Značajno manji broj ispitanih navodi da si članovi/ce u civilnom sektoru, Kancelariji za mlade ili Crvenom krstu (oko 6%). Interesantno je da u slučaju članstva u verskim zajednicama, kao i u organizacijama civilnog sektora statistički veći broj devojaka izjavljuje da su članovi organizacija u odnosu na momke, dok su momci brojniji kao članovi sportskih klubova.

Postavlja se pitanje da li mladi koje smo ispitali aktivno učestvuju u organizacijama u kojima su aktivni, ili je u pitanju samo pasivno članstvo. Naša je pretpostavka da su mladi u đačkim parlamentima najaktivniji u pogledu učešća u procesu donošenja odluka, ali je i tu nejasno kako postižu uključivanje svih mladih članova/ica jer su parlamenti po pravilu heterogene nacionalne strukture, te sa tim u vezi članovi/ice mađarske nacionalnosti koji/e slabije govore jezik sredine mogu mnogo manje da doprinesu rada parlamenata.

Što se tiče volonterizma, prema podacima iz oblasti slobodnog vremena, 40% od ukupno ispitanih navodi da volontira u nekoj organizaciji, međutim svega 7% izjavljuje da volontira povremeno ili često, dok 23% koji su naveli da volontiraju, navode da se bave tom aktivnošću jednom u par meseci.

Opšti cilj Lokalnog akcionog plana za mlade

Razvoj svesti kod mladih i šire zajednice o značaju volonterizma i aktivnog uključivanja mladih

Specifični ciljevi Lokalnog akcionog plana za mlade

  • Unapređivanje sistema i načina informisanja mladih i društvene zajednice o mogućnostima volontiranja na nivou Grada
  • Razvoj većeg broja volonterskih programa za mlade na nivou Grada
  • Podizanje nivoa učešća mladih u kreiranju, sprovođenju i promociji volonterskih programa i aktivnosti

Preporuke Lokalnog akcionog plana

  • Omogućiti mladima (kroz uključivanje u donošenje odluka na svim nivoima), da više utiču na život lokalne zajednice u različitim oblastima, te da se jednim delom time motivišu da ostanu u svojoj sredini.
  • Kreirati uslove za međusobnu komunikaciju, upoznavanje i zbližavanje mladih, različite etničke i nacionalne pripadnosti i na taj način prevazilaženje predrasuda.
  • Rad na prevazilaženju jezičkih barijera i etničkih stereotipa radi unapređenja međunacionalnih odnosa među mladima

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *